Voor meer informatie over onze DIVA-studie kan u ook altijd terecht bij research manager Dirk Soetens.

Contacteer Dirk

DIVA

DIVA is een multimediale impactbarometer die o.a. de herkenning, attributie en spotappreciatie van campagnes meet. DIVA staat voor 'Detecting Interactively the Value of Audio'.

Vernieuwde methodiek

De DIVA-impactstudie onderging begin 2012 de grootste verandering sinds de start in 1997. Zo beschikt Var nu over één uniforme post-test voor radiospots, tv-boodschappen van algemeen nut en tv-billboards. Bovendien geeft de vernieuwde studie adverteerders gouden inzichten in de kwaliteiten en eventuele minpunten van hun campagnes.

   Concreet nodigt TNS Media om de twee weken twee groepen van 200 respondenten tussen 15 en 59 jaar uit om deel te nemen aan een online enquête, waarin hun mening gevraagd wordt over telkens vijf à zes spots. De herinnering, attributie en appreciatie vormen nog steeds de kern van het onderzoek, maar de impactmeting werd sterk uitgebreid. De vragenlijst werd verfijnd, waarbij de numerieke schalen (scores van 1 tot 10) hebben plaatsgemaakt voor 'semantische schalen' (beoordelingen als 'één van de beste spots' of 'bij de middenmoot'). Ook zijn er nu meer open vragen.

   Creatieve evaluatie van uw radiocampagne

   De vernieuwde DIVA-impactstudie maakt het mogelijk om een volledige diagnose te stellen. Het nieuwe vragenmodel heeft een piramidevormige structuur. Daardoor kunt u op verschillende niveaus evalueren en weet u meteen of uw campagne een schot in de roos is, of op welke vlakken het eventueel nog beter kan.

   De resultaten worden sterk beïnvloed door:
   • de sterkte van uw merk
   • de creativiteit van de spot
   • de reclamedruk van uw campagne
   • de historiek van uw merk op de radio: hoe langer u op radio aanwezig bent met een herkenbaar concept en hoe sterker uw merk, hoe beter uw effectief bereik zal zijn.