Missie en visie

Missie

De missie van Var is het media-aanbod van VRT en andere mandaatgevers via bestaande en nieuwe contactpunten met consumenten te commercialiseren. Var doet dit als leidinggevende radioregie, performante TV-regie en via een dynamische onlineregie. Var wil een preferentiële partner zijn van adverteerders en hun agentschappen om met hun klanten hoog kwalitatief, rendabel en attractief te connecteren. Var doet dat met veel expertise, efficiëntie, een persoonlijke benadering en maatschappelijk verantwoord.

Visie

Var is een innovatieve mediapartner die performante oplossingen aan adverteerders en hun partners/agentschappen levert en hen op optimale manier met consumenten verbindt. Zo is Var een succesvolle partner die bijkomende financiële middelen levert voor VRT om blijvend hoog kwalitatieve en lokaal relevante content aan te bieden. Op die manier draagt Var bij aan een bloeiend en inspirerend medialandschap in Vlaanderen.
Careholders of your brand

Onze baseline Careholders of your brand is meer dan alleen een slogan; het is een way of life voor alle Var-medewerkers in hun engagement om méér te doen dan wat je doorgaans van een mediaregie kan verwachten.
Hoe we dat precies doen?

In feite zegt de Careholders in onze baseline het allemaal:
we share and we care.
  • KENNIS (We share)
    We helpen de ROI van campagnes te versterken door volop onze inzichten te delen met onze klanten. Zo pakten we in 2012 uit met een vernieuwde impactbarometer.
    Samen met Google en RMB voerden we ook twee ad boost studies uit. Verder maten we de ecologische voetafdruk van de diverse mediatypes, om maar enkele voorbeelden te noemen. 
  • FOCUS OP DE KLANT (... and we care)
    Met publicaties, cases, brainstorms en andere initiatieven bieden we ondersteuning aan adverteerders, reclame- en mediabureaus om effectieve en creatieve reclame te maken.

    Zo zetten we met The Radio Group (die de vier radioregies in ons land groepeert) diverse stappen om de radioreclame in ons land naar een hoger niveau te tillen.

Partnerships

Var sponsort een aantal specifieke, b-to-b-gerichte projecten die passen binnen onze sponsoring-strategie.

Lees meer

ISO

Kom te weten welk voordeel u haalt uit ons ISO-certificaat. 

Lees meer