Lissa De Peuter
Lissa De Peuter
Senior Marketing Executive
11/03/2021
Wat hebben cultuur en onderwijs met elkaar? Waar en hoe gaan groei, leren en cultuur samen? Op Dag van de Cultuureducatie draait het rond vernieuwende praktijken in het onderwijs. Ook VRT draagt hier haar steentje aan bij met de EDUbox.

Wat is EDUbox?

De VRT EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het middelbaar onderwijs te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Het wil jongeren informeren en hen stimuleren om zelf aan de slag te gaan.

EDUbox is gemaakt voor gebruik in de klas, waar leerlingen het onderwerp zelfstandig in handen kunnen nemen in groepjes of individueel. De boxen zijn gevuld met fiches, die zowel fysiek als digitaal en in interactieve vorm beschikbaar zijn. Deze fiches bevatten stukjes theorie, praktijkoefeningen en opdrachten in combinatie met een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Met dit gratis leermiddel werken leerkrachten aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties.

In elke EDUbox nemen experten van VRT NWS de leerlingen mee op sleeptouw. Zo leggen bijvoorbeeld Tom Van de Weghe, Hanne Decoutere, Michaël Van Droogenbroeck en vele andere VRT-experten moeilijke concepten op eenvoudige wijze uit in op maat gemaakte reportages.

Verschillende thema’s

Sinds de lancering van de EDUbox werden er reeds verschillende thema’s uitgewerkt: zo is er o.a. een box over financiële educatie (ism Wikifin School (FSMA), het BELvue museum en het Museum van de Nationale Bank van België), social media (ism Mediawijs, WAT WAT en Pimento) en mobiliteit (ism Brightlab, imec en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Ontdek in de video hieronder een interactief voorbeeld uit de box over mobiliteit.

Meer weten?