ALGEMEEN COOKIEBELEID VAR (versie 15/03/2018)

1. Over dit cookiebeleid

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

Var vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan lezen en beleven via diverse mediaplatformen. Var wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op de Var-website worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemmakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Var je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren. Var wil namelijk graag je privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Var-onlinediensten, met name alle websites (www.var.be,...), (mobiele) applicaties en internetdiensten die Var aanbiedt en die toegang geven tot de Var-content.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

De Vlaamse Audiovisuele Regie, afgekort Var, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Tollaan 107B Bus 3 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe. Voor alle vragen en opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst op het e-mailadres info@var.be of via het online contactformulier.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden je aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden om bepaalde gegevens van het gebruik van de Var-onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Var van je kan verzamelen, waarom de regie deze gegevens wil verzamelen, hoe zij deze wil gebruiken en hoe zij hiermee wil omgaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

Var kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante Var-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal Var je zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig je toestemming vragen.

 

2. Over cookies

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of je mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookiebestand bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de onlinedienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door die aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op de Var-onlinediensten gebruikt?

De cookies die op de Var-onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

 

A) Hoe lang de cookies blijven bestaan?
 
 • Tijdelijke cookies of sessiecookies:

  Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in je browser of applicatie. Zodra je je browser of de applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.
   
 • Permanente cookies:

  Permanente of persistente cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op je apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot dat je ze verwijdert in je instellingen van je browser, applicatie of mobiel apparaat.
 

B) Wie plaatst en beheert de cookies?

 

 • Eerstepartijcookies:

  Eerstepartijcookies zijn cookies die Var beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte Var-onlinedienst.
   
 • Derdepartijcookies:

  Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens je bezoek of gebruik van een Var-onlinedienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een Var-onlinedienst aan derden verzonden wordt.
 

C) Waarvoor dienen de cookies?

 

 • Noodzakelijke functionele cookies:

  Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat je de Var-onlinediensten op een goede manier kan gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm; het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Deze cookies kan je niet weigeren.
   
 • Performantie- en analysecookies:

  Var gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven Var inzicht in hoe vaak haar webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is Var in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Var of in het kader van onderzoeken waaraan Var deelneemt. Deze cookies kan je weigeren.
   
 • Socialemediacookies van derde partijen:

  De Var-content op de Var-onlinediensten kan door middel van buttons via sociale media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Var-onlinediensten derdepartijcookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
   
 • Contentpersonalisatiecookies:

  Var kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van je gebruik van de Var-onlinediensten. Daardoor krijg je op basis van je surfgedrag op de Var-onlinediensten suggesties voor inspiratieartikels of andere informatie. Daarmee hopen we je in aanraking te laten komen met informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht. Ook kunnen artikels die je al hebt gelezen juist niet als aanbeveling worden getoond. Deze cookies kan je weigeren.
   
 • Overige cookies:

  In deze categorie staan cookies die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn, omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de regie in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
   
 • Onvoorziene cookies:

  Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dat is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dat zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

2.3. Hoe kan je het gebruik van cookies op de Var-onlinediensten weigeren of beheren?

 

 • Via de Var-onlinediensten:

  Var biedt je de mogelijkheid om het gebruik van cookies aan te passen. Zo kan je ervoor kiezen om bepaalde cookies te weigeren. Bij een volgend bezoek aan de Var-website wordt uitgegaan van de nieuwe cookie-instellingen.

  De functioneel noodzakelijke cookies en performantie-analyse-cookies kunnen niet worden aangepast, omdat zij nodig zijn voor de goede werking van de Var-webiste of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze online diensten gebruiken. Hiermee gaat geen verzameling van persoonsgegevens gepaard.
   
 • Via de browser:

  Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: