Je mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als je je volledig houdt aan volgende voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

Je erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Var. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn daarenboven geregistreerde handelsmerken. Die mag je niet gebruiken zonder toestemming.

Aanbrengen van een hyperlink naar deze website
Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Var-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Var-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Wij vragen je echter wel om ons vooraf op de hoogte te brengen via een mail naar communication@var.be.

Links naar websites beheerd door derden
De Var-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Var controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Var en de uitgevers van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat Var de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Var
De informatie op de Var-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Var streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Var daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige compensatie.