Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je kan de Var-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, producten en diensten, bepaalde spots beluisteren of bekijken… zonder dat je daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken.

Alleen als je bepaalde diensten op onze website wil gebruiken (zoals bv. toegang tot de SpotShop), moet je je persoonsgegevens meedelen en een paswoord aanvragen. Telkens je persoonlijke informatie verstrekt, zal Var ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Var verzamelt worden opgeslagen in een bestand in een beveiligde omgeving dat alleen maar geraadpleegd kan worden door een beperkt aantal personen in dienst van Var, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De informatie zal louter verwerkt worden voor de uitvoering van de door u gevraagde dienst en zal niet doorgegeven worden aan derden , behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat Var persoonsgegevens wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waar Var mee samenwerkt, zal dat uitdrukkelijk en duidelijk vermeld worden op het ogenblik van de inzameling van de gegevens of word je voorafgaand om je toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Bij aanvraag om een bepaalde dienst te gebruiken of informatie te ontvangen (zoals nieuwsbrieven, specifieke informatie...) zal Var de verzamelde persoonsgegevens verwerken om met je in contact te kunnen treden en in antwoord op je vraag een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Na je aanvraag of toestemming kunnen de gegevens op basis van je voorkeuren ook gebruikt worden om je te informeren over nieuwe diensten en evenementen van Var.

Indien je zulke informatie niet meer wil ontvangen, kan je dat melden aan communication@var.be.

In alle elektronische communicatie van Var zal telkens ook een opt-out mogelijkheid voorzien zijn via dewelke je je toestemming kan intrekken .

Welke gegevens verzamelen we en houden we bij?

Om van bepaalde diensten (SpotShop en MyVar) gebruik te kunnen maken, zal je een account moeten laten aanmaken . Daarvoor wordt je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken, zoals naam, voornaam, e-mailadres, functie en bedrijf.

Naast de informatie die je ons verstrekt zullen we ook bijkomende gegevens verzamelen als je met ons in contact treedt, zoals:

  • Wanneer je met ons in contact treedt met een vraag.
  • Informatie over je computer (je IP-adres, browser type,..) zodat in je account enkel jouw documenten/ dossiers terug te vinden zijn.
  • je inschrijvingen op onze mailings en nieuwsbrieven.
  • informatie in het kader van reservaties, bv. facturatiegegevens.
  • Gegevens die we verzamelen over de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Zo kunnen wij onze diensten beter afstemmen op jouw noden en interesses.
  • Informatie over reacties op e-mails. Wanneer Var je e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert, vb. of je de e-mail geopend hebt, of het aantal keer dat je op de links hebt geklikt. Op deze manier kunnen wij achterhalen welke informatie als relevant wordt ervaren en onze communicatie hierop verder afstemmen.

Gegevens die we van derden krijgen op basis van je toestemming voor doorgifte die je die derde gegeven hebt, tenzij wettelijk verplicht of om onze rechten te verdedigen houden we je gegevens bij zolang je gebruik maakt van de dienst of zolang je je toestemming tot sturen van Informatie niet hebt ingetrokken.

Rechtsgrond voor de verwerking

Door je aanvraag tot of toestemming voor Informatie bezorging of je aanvraag tot gebruik van een bepaalde dienst baseert Var de verwerking van je persoonsgevens naar gelang het geval op je ondubbelzinnige toestemming of de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van de gevraagde dienst.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt steeds het recht de gegevens die Var over jou verwerkt in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Je kan je verzoek om je rechten uit te oefenen sturen naar communication@var.be of gebruik maken van het contact-formulier op onze website.

Je hebt ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit op volgend e-mailadres: contact@apd-qba.be.

Var houdt zicht het recht voor deze Privacy en Cookie Policy op eender welk moment aan te passen door deze op haar website te publiceren.

Gebruik van cookies

De Var-website maakt gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die wij doorsturen of verzamelen en bewaren op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website.

Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookiebeleid

Identiteit en contact details Verwerkingsverantwoordelijke en DPO

Wanneer je een vraag hebt over onze diensten of onze privacy- & cookieverklaring, kan je contact met ons opnemen:

Ons adres:

Var n.v.
Tollaan 107
1932 Sint-Stevens-Woluwe

communication@var.be

Onze DPO:

DPOPhilippe.Baeten@ext.var.be