Instructies Boodschappen van Algemeen Nut VRT-tv

Geüpdated op 1 maart 2021

I. Technische specificaties

I. Technische specificaties

1. Aanleveren in HD D-Mat

Vanaf 01/01/2014 aanvaarden wij uw materiaal graag uitsluitend in HD D-Mat.

Voor meer informatie over HD D-Mat en het aanleveren van je materiaal, kan je een van de productiehuizen contacteren. Je vindt een lijst op de website van VIA.

Je kan ook contact opnemen met de afdeling Adops bij Var via adops@var.be.

2. Aanleveringstermijn

Het volledige materiaal wordt verwacht bij Var ten laatste 10 werkdagen voor de eerste uitzending.

3. Zichtbaarheid logo adverteerder

De wetgeving met betrekking tot de Boodschappen van Algemeen Nut werd in 2012 aangepast:
de kijker moet duidelijk weten van wie het bericht uitgaat. Daarom is het nodig om tijdens de volledige duur van de spot op VRT-tv je logo te afficheren. Dat kan bijvoorbeeld discreet in de linker- of rechterbovenhoek.