Dirk Soetens
Dirk Soetens
Market Intelligence Manager
10/09/2019

Spotalytics toont aan dat in de eerste minuten na het uitzenden van een radiospot het aantal sales leads met tientallen procenten kan stijgen. 

Spotalytics is een techniek die het mogelijk maakt om de directe invloed van radio- en tv-spots op websitebezoeken te meten. Var biedt, samen met het mediabedrijf Mediasynced, de tool nu ook aan in België. Dat is goed nieuws voor datadriven-mediaplanners en -marketeers, en wel om 3 redenen:

1. Meer impact

Spotalytics meet de directe invloed van radio- en tv-commercials op websitebezoeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende 4 parameters:

  • baseline: waarden die het fundament van het spoteffect vormen.

  • meetkader: waar begint en eindigt het online effect?

  • overlappende spots: hoe wijs je het juiste effect toe aan de juiste spot?

  • uitzenddata: hoe garandeer je dat je altijd exacte uitzendtijden verkrijgt?

Op die manier kan er voortdurend en in elke fase bijgestuurd worden en worden campagnes impactvoller.

2. Meer ROI

Welke spot was het meest effectief? Met de tools en analyses van Spotalytics verkrijg je unieke inzichten om je mediabudget en ROI te optimaliseren. De oplossing helpt adverteerders ook om hun keuze voor radio- en tv-advertising te rationaliseren en meetbaar te maken via KPI’s.

3. Meer controle

Spotalytics meet automatisch aan de hand van gedragsdata zoals toegenomen websitebezoek, conversies of zoekgedrag. Het realtime dashboard geeft je al tijdens de campagne een beeld van de resultaten door na elke spot een meting te doen naar het gedrag van mensen en te kijken of de boodschap ook echt iets teweeg brengt.

Tested and approved by TUI, Carglass, Renault, RTL, ...

In Nederland maken al enkele grote adverteerders gebruik van deze tool. Spotalytics helpt o.m. TUI, Carglass, Renault en RTL om hun keuze voor radio en tv te rationaliseren en meetbaar te maken door KPI’s toe te voegen.

Ook interesse in deze tool om de impact van uw radiocampagne op uw web traffic te meten?

Contacteer ons radioteam