Var, it's a match!

Var is een mediaregie die reclameruimte aanbiedt bij de content van VRT-radio, -tv en -websites. Daarnaast geven we creatief media-advies in de ruimste betekenis van het woord. Var is de link tussen je campagne en...

  • VRT-radio: we zorgen voor de reservering en mediaplanning van reclameruimte (spots en billboards) op Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM en Klara. Daarnaast kan je je merknaam verbinden aan een van de vele radio-evenementen of -acties.

  • VRT-televisie: adverteerders kunnen een tweejarig alliantiepartnership aangaan met Eén, Canvas of beide. Daarnaast kunnen overheidsinstellingen, vzw's van algemeen welzijn, humanitaire, sociale en culturele organisaties de burger informeren over hun beleid via Boodschappen van Algemeen Nut.

  • de VRT-websites en -apps: adverteren kan ook op de websites en apps van de radio- en tv-netten van VRT, die tot de sterkste mediawebsites van Vlaanderen behoren.

  • ...en Spotify: voor audio- en videoreclame op Spotify Belgium, zowel in het Nederlands als in het Frans, kan je ook bij Var terecht.

Historiek

Var is een naamloze vennootschap, opgericht in 1990 en heeft VRT als aandeelhouder. Daarnaast is Var mee aandeelhouder van Pebble Media, de regie die onder andere de commercialisering van de VRT-websites en -apps verzorgt. 

Samenwerking in binnen- en buitenland

Var werkt samen met andere audiovisuele regies in binnen- en buitenland om mediaprofessionals optimaal te ondersteunen met hun plannen. 

Var maakt deel uit van de Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media (BVAM), The Radio Group die de vier radioregies in België groepeert en van de R12 waar Belgische regies samenkomen rond sectorinitiatieven. Op internationaal vlak is Var actief lid van egta, de vakvereniging van audiovisuele regies in Europa.