Toestemming

Zonder hun voorafgaande toestemming mag men niet verwijzen naar personen en/of hun stem imiteren (artikel 14 van de ICC-code).

De uitzondering waarbij het vroeger werd toegestaan indien de reclame een parodistisch of karikaturaal karakter had was niet conform de rechtspraak en wordt niet meer toegepast.

VRT-stemmen

Bij het gebruik van stemmen van de VRT is het belangrijk vóór de opname na te gaan of het toegelaten is. Alle VRT-stemmen moeten van hun nethoofd de toestemming hebben voor het inspreken van een reclamespot.

Spelen o.a. mee bij het al dan niet geven van de toestemming:

  • De functie van de stem, bv de neutraliteit van een journalist.
  • Exclusiviteitscontracten, bv een schermgezicht.
  • Het doel van de campagne: goed doel of louter commercieel?
  • Het gebruik van personages, bv Boma.

Worden niet aanvaard: spots ingesproken door VRT-personeelsleden die een …

  • journalistieke functie uitoefenen of een consumentenprogramma presenteren.
  • arbeidsovereenkomst tekenden die hen niet toelaat hun stem aan reclamespots te verlenen.

Hergebruik van spots

Ook stemmen die niet gelinkt zijn aan de VRT kunnen een exclusiviteitscontract hebben, waardoor ze hun stem slechts aan een bepaalde adverteerder mogen koppelen.

De rechten voor een stem worden geregeld voor een bepaalde periode en een bepaald medium. Bij het hergebruik van reclamespots dient men daar rekening mee te houden.

Meer weten?

Voor meer info verwijzen we naar artikel 14 van de ICC-code.

Instructies voor reclame op VRT-radio?