Instructies aanleveren reclamespot & sponsorvermeldingen VRT-radio

I. Technische specificaties

1. Algemene voorschriften

 • De reclamespot of sponsorvermelding moet aangeleverd worden als een audiobestand.
 • De aangeboden spot moet volledig afgewerkt zijn zodat geen enkele behandeling zoals montage, niveau-aanpassing of modulatieaanpassingen meer nodig is.
 • Een stilte in een radiospot mag maximaal 1 seconde duren.
 • Stiltes vooraan en achteraan de spots worden verwijderd door Var.
 • De radiospots worden automatisch genormaliseerd op -9dBFS.
 • OPGELET! Audioboards voor uitzending op Klara moeten aangeleverd worden op -9dBFS en -19 LUFS.

2. Registratievoorschriften van het audiobestand

 • Lineair
 • Fileformaat: WAV
 • Audiocodering: LPCM
 • Sample Rate: 44,1 kHz of 48 kHz
 • Woordlengte: 16 bit of 24 bit
 • Kanaalindeling: stereo
 • Audiofase: in fase over de volledige lengte van de spot
 • Mp3–bestanden worden niet meer aanvaard

3. Levertermijn materiaal en inhoudelijke voorschriften

Radioreclamespots en Hi Performance-pakketten

 • Afgewerkte radiospots: ten laatste twee werkdagen voor de eerste uitzenddatum van de campagne.
 • Spots van 45 seconden en meer: het storyboard ten laatste tien werkdagen voor de eerste uitzenddatum van de campagne.

Proxispots op Radio 2

 • Afgewerkte radiospots: ten laatste drie werkdagen voor de eerste uitzenddatum van de campagne.
 • Proxispots moeten een regionaal karakter hebben, zoals een vermelding van de gemeente of provincie.

Sponsorvermeldingen (5” uit Boost-pakketten)

 •  Afgewerkte spots: ten laatste vijf werkdagen voor de eerste uitzenddatum.
 • Het storyboard: ten laatste tien werkdagen voor de eerste uitzenddatum van de campagne.
 • Sponsorvermeldingen mogen geen verkoopargumenten bevatten en direct noch indirect verwijzen naar de respectievelijke presentator of het respectievelijke radionet.

4. Hoe aanleveren?

De aanlevering gebeurt uitsluitend via de SpotShop, het uploadplatform dat toegankelijk is via
www.camalion.be. Registreren kan je zelf doen en daarna kan je zelf een login en wachtwoord kiezen.

II. Handige tips voor de opname van je radiospot!

1. Het productiehuis

Laat je radiospot opnemen door een professioneel productiehuis. Een lijst met productiehuizen vind je op onze website.

2. Stem en muziek

 • Radiospots met de stem van personeelsleden van VRT die een journalistieke functie uitoefenen of een consumentenprogramma presenteren worden niet aanvaard.
 • Radiospots met de stem van personeelsleden van VRT, andere dan de journalisten, maar wiens arbeidsovereenkomst het niet toelaat hun stem te lenen aan reclamespots, worden eveneens niet aanvaard. Check vóór opname met de stem of hij/zij toelating heeft van VRT om zijn/haar stem te lenen aan de spot.
 • Hou ook rekening met een eventueel exclusiviteitscontract van de stem.
 • Controleer of de rechten op de muziek en de stem in orde zijn, ook bij hergebruik van spots uit het verleden.
 • Matig het gebruik van claxons en toeters. Dit kan voor verwarring zorgen bij automobilisten.
   

3. De uitzendperiode

Solden

De woorden “solden”, “koopjes” of “opruiming” mogen enkel worden gebruikt als de startdatum van de solden wordt vermeld in de spot. Bovendien mogen de sectoren kleding, lederwaren en schoenen tijdens de sperperiode geen kortingen aankondigen, tenzij het om koppelverkoop gaat of om een braderie. Bekijk de richtlijnen voor radioreclame in de solden

Feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen)

Promoties naar aanleiding van Sinterklaas en Kerstmis mogen pas uitgezonden worden vanaf 1 november. Spots waarin de fysieke aanwezigheid van de kerstman op een evenement wordt vermeld mogen pas op antenne vanaf 1 december. Spots i.v.m. Pasen mogen ten vroegste uitgezonden worden vanaf 6 weken vóór het paasfeest.

4. Verplichte vermelding

Reclame voor bepaalde producten en/of diensten moet op het einde van de spot een welbepaalde verplichte vermelding bevatten. Enkele voorbeelden:

 • Alcohol: “Ons vakmanschap drink je met verstand”
 • Bier: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”
 • Consumentenkrediet: “Let op, geld lenen kost ook geld”
 • Geneesmiddelen: “Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder geneeskundigadvies. Lees aandachtig de bijsluiter”.
   

5. Informatie

Deze lijst met tips is niet exhaustief. Meer informatie over de reclameregelgeving vind je o.a. op de websites van: