Instructies programmasponsoring VRT-tv

I. VRT-tv Programmasponsoring

Het scenario van de al dan niet geanimeerde sponsorvermelding dient, na overleg met de VRT, vooraf goedgekeurd door Var. 

De geanimeerde sponsorvermeldingen te gebruiken bij de gesponsorde uitzendingen worden altijd uitzendklaar bij Var toegeleverd 10 werkdagen voor de eerste uitzenddatum, conform de technische fiche.

De visualisering van de sponsorvermeldingen dient te beantwoorden aan de voorwaarden van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

De Klant maakt zich sterk dat de Adverteerder Var onmiddellijk en rechtstreeks zal inlichten van het feit dat de Adverteerder tijdens de duur van deze overeenkomst ten gevolge van een fusie van vennootschappen haar naam en het daaraan gekoppelde communicatiebeleid moet wijzigen.

II. Richtlijn inhoud van sponsor-vermeldingen Eén & Canvas

Var en VRT geven je graag onderstaande richtlijnen mee om je sponsorvermeldingen vlekkeloos op antenne te kunnen brengen. Deze richtlijnen vloeien voort uit de Vlaamse mediadecreten en worden strikt gecontroleerd door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). 

1. Welke elementen zijn verplicht?

Sponsorvermeldingen op VRT-televisie moeten verplicht volgende elementen bevatten:

 

 • Naam en/of logo van het merk;
 • Met dank aan’ tijdens de volledige duur van de schermvermelding

2. Welke elementen mogen toegevoegd worden?

Daarnaast mogen de sponsorvermeldingen nog de volgende elementen bevatten:

 

 • handelsnaam
 • product
 • naam van het product
 • dienst
 • naam van de dienst
 • klank en/of beeldherkenningstekens
 • imago-ondersteunende slogans van de sponsor of zijn producten of diensten
 • verwijzing/inhoudelijke link naar het gesponsorde programma of evenement.
 
Deze verwijzing kan bestaan uit een auditieve en/of visuele vermelding dat het om een gesponsord programma/evenement gaat.

3. Welke elementen mag je niet vermelden?

Alle commerciële elementen die niet in de lijst hierboven staan zijn verboden: bijvoorbeeld het telefoonnummer of het adres van de sponsor, evenmin een verwijzing naar een boekhandel, bioscoop, tijdstip van verschijnen, enz.

4. Op welke manier kan er verwezen worden naar het programma?

De sponsorvermeldingen mogen niet raken aan de visuele merkidentiteit: ze mogen dus geen
gebruik maken van die visuele elementen die eigen zijn aan het gesponsorde programma
of het net, zoals :

 

 • logo
 • kleuren
 • typografie
 • grafiek eigen aan het net of het programma
 • portret en stem van de personages (acteurs, presentatoren...)

Een visuele verwijzing naar het programma of de programma-inhoud kan, zolang die niet raakt aan de basis-look and feel van het programma.

Wat kan bijvoorbeeld:

 

 • Bij Blokken: dozen soep die naar beneden vallen zoals het Tetris-spel (Royco)
 • Bij 1000 zonnen: de stoel die in een fles water wordt verwerkt (Vittel)
 • Bij Het Weer: een thermometer verschijnt in beeld om de temperatuur aan te duiden voor het wassen (Persil)

Een sponsorvermelding waarin een rijdende auto het Sporza-logo als aanhangwagen meetrekt, kan dus niet.

In geval van twijfel zal de VRT-directie in de fase van storyboard geconsulteerd worden.

5. Welke klank- en beeldherkenningstekens mag je gebruiken?

Onder klank- en beeldherkenningstekens worden de typische herkenningstekens van de sponsor
verstaan, zoals het rood-witte autootje van Vanden Borre, de auditieve dubbele gongslag van
BMW, enz.

6. Welke imago-ondersteunende slogans zijn al dan niet toegelaten?

Toegelaten zijn de specifieke slagzinnen verbonden aan de sponsor of zijn producten of
diensten, maar zij mogen enkel imago-ondersteunend zijn. Ze mogen geen promotionele
elementen bevatten
, zoals elementen die aanzetten tot consumptie of die refereren naar de
kwaliteit of doeltreffendheid van het product.

Als richtlijn geven we mee dat de imago-ondersteunende slogan:

 

 • Geen bestanddelen of ingrediënten van het product mag vermelden, indien deze bestanddelen net het verkoopsargument van het product zijn, zoals naar voren komt in de echte reclamespots van dit product. Dus bijvoorbeeld niet: “met Omega 3, met actieve bifidus”
 • Niet mag verwijzen naar wanneer het/de product(-en)/dienst(en) uitgekomen zijn of uitkomen. Dus bijvoorbeeld niet: “nieuw, nu in de bioscoop, nu in uw boekhandel”
 • Niets mag meegeven van het effect dat je zou kunnen hebben door het gebruik van het product, of de dienst. Dus bijvoorbeeld niet: “goed voor je weerstand”, enz.

Enkele voorbeelden die je op weg kunnen helpen:

Volgende slogans kunnen wel:

 • Beobank, u bent goed omringd.
 • Delio, lekker als geen ander.
 • Knack, durven twijfelen.

Volgende slogans kunnen dan weer niet:

 • Een stralende huid met Lux Glowing Touch-douchegel (doeltreffendheid product)
 • 1000 garnalen, ik zal mijn Omega 3 wel uit Vitelma Progress halen (belang voor gezondheid owv verwijzing naar Omega 3 bestanddeel)
 • Twee weken Actimel challenge en we verwachten opklaringen van je weerstand (doeltreffend-heid voor de gezondheid)
 • Mooie opklaringen, dankzij de nieuwe Philadelphia, met zalm (nieuw = promotioneel element)

III. De vorm van sponsorvermeldingen

Animatie is wel toegelaten en wordt ruim geïnterpreteerd: de vermelding mag bestaan uit een auditieve, visueel bewegende en/of audiovisuele boodschap.

IV. De duur van sponsorvermeldingen

Het scenario van de al dan niet geanimeerde schermvermeldingen dient vooraf steeds ter
goedkeuring aan Var
voorgelegd te worden. Een sponsorvermelding mag maximum 5 seconden
duren.

V. Specifieke richtlijnen inhoud van pre-rolls op VRT NU

Naast de aanvullende verkoopsvoorwaarden voor video geldt ook het volgende : 

Sponsorvermeldingen uitgezonden via lineaire tv en met een expliciete verwijzing naar een programma, kunnen op VRT NU uitsluitend bij dat respectievelijke programma worden uitgezonden. In alle andere gevallen dient een algemene spot te wordeb gebruikt zonder visuele en auditieve verwijzing naar sponsor (met dank aan, enz.).