Stefan Delaeter
Stefan Delaeter
Market Intelligence Manager
14/03/2018
De bevolkingssamenstelling is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. 45-plussers worden talrijker én geven vlotter geld uit. Speel jij daar als adverteerder of agentschap al op in?

Stefan Delaeter (Research Manager bij Var) ziet twee toonaangevende trends. Enerzijds worden we ouder, anderzijds blijven we langer aan het werk. Daardoor is er een grote groep koopkrachtige consumenten ontstaan.   

Onderschat potentieel

Mediaplannen beperken zich nog te vaak tot 18- tot 54-jarigen. De research-bevindingen van Stefan Delaeter tonen aan dat: 

  • 45-plussers groeien in aantal, terwijl het aantal 18- tot 44-jarigen daalt.

  • 45-plussers zijn koopkrachtiger dan de doelgroep 18-44.

  • 45-plussers spenderen meer aan duurzame goederen.

  • 45-plussers staan open voor nieuwe merken.

Grafiek 1: 45-plussers groeien in aantal, de 18- tot 44-jarigen dalen:

Grafiek 2: 45-plussers zijn koopkrachtiger:

Grafiek 3: 45-plussers kopen meer duurzame goederen:

Grafiek 4: 45-plussers staan meer open voor duurzame merken dan jongeren:

Challengers, Experts en Classics

Een recent onderzoek van GfK voor het consultancybureau Fifty and More onderscheidt drie belangrijke segmenten binnen de 45-plussers.

 

  • Challengers (50%): werkende levensgenieters, waarvan de kinderen het huis nog niet uit zijn.
  • Experts (37%): gemiddeld iets ouder dan de Challengers en vaak al gepensioneerd, maar drukker dan ooit door de kleinkinderen, hobby’s, reizen, het verenigingsleven en ga zo maar verder.
  • Classics (13%): de ‘traditionele’ senioren. Iets minder actief dan de Experts en genieten rustig van hun oude dag.

De Golden Generation in cijfers

Bron: Prime Communication, Fifty and More, MultiGenerational thinking. Typologie door GfK op basis van CAWI-onderzoek uitgevoerd van 25/02 tot 06/03/2016 bij 805 panelleden tussen 45 en 80 jaar op het onlineGfKpanel (29.000). Het opdelen van de 45+ doelgroep in Challengers, Experts en Classics is als segmentatiemodel ontwikkeld door Fifty and More, business unit van Primetime Communication Group nv.

45-plussers en media

45-plussers luisteren opvallend veel naar radio. Gemiddeld luisteren ze dubbel zo lang naar de radio dan dat ze tv kijken of online surfen.  

Wanneer we inzoomen op de radioconsumptie van de Golden Generation, dan is Radio 2 met stip hun favoriete zender. In één klap bereik je met Radio 2 op weekbasis 46% van de 45-plussers. 

Wil je met je merk de Golden Generation bereiken?

Contacteer onze matchmakers voor een radioplan op maat