Premium partnership VRT-televisie: modaliteiten

Eén | Canvas | Sporza | VRT MAX

Voor de periodes:

 • 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2023: voor 2-jarige contracten.
 • 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022: voor 1-jarige contracten.

A. Principes

(1) Deze principes zijn geldig voor sponsoring op VRT-televisie, voor een beperkt aantal partners die de sponsorvermeldingen op basis van dubbele geanimeerde 5” billboarding op VRT-televisie invullen.

(2) Tv-sponsoring wordt opgedeeld in 2 pijlers:

 • Programmasponsoring & trailering (Pijler 1): sponsoring van de reguliere programma’s en de daarvoor voorziene trailering uit de programma-schema’s van Eén en Canvas voor live kijken +7.

 • Sponsoring van de VRT-leefwerelden (Pijler 2): sponsoring op Eén, Canvas en Sporza van communicatie voor VRT-evenementen of (radio)acties die al dan niet op VRT-televisie worden uitgezonden.

(3) Gegarandeerde GRP’s op doelgroep VVA 18-54 voor live kijken +7.

B. Duurtijd van het contract

Afhankelijk van de inschrijving:

 • 24 maanden: van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2023

 • 12 maanden: van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022

C. Keuzemogelijkheden sponsorpakketten 2022-2023 (24 maanden)

Platinum-pakket: € 840.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 3.390 GRP t.w.v. € 756.000 te verdelen over Pijler 1 (2.790 GRP in programmasponsoring en -trailering) en Pijler 2 (600 GRP in leefwerelden).
 • VRT MAX: impressies twv € 84.000 + 35% korting op (extra) BVOD-impressies.
Gold-pakket: € 645.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 2.465 GRP t.w.v. € 580.500 te verdelen over Pijler 1 (1.965 GRP in programmasponsoring en -trailering) en Pijler 2 (500 GRP in leefwerelden).
 • VRT MAX: impressies t.w.v. € 64.500 + 32% korting op (extra) BVOD-impressies.
Silver-pakket: € 430.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 1.565 GRP t.w.v. € 387.000 in Pijler 1 (1.565 GRP in programmasponsoring en -trailering) of in Pijlers 1 (1.065 GRP in programmasponsoring en -trailering) en 2 (500 GRP in leefwerelden).
 • VRT MAX: impressies t.w.v. € 43.000 + 30% korting op (extra) BVOD-impressies.
Bronze-pakket: € 215.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 720 GRP t.w.v. € 193.500 op te nemen in Pijler 1 (programmasponsoring en -trailering).
 • VRT MAX: impressies twv € 21.500 + 28% korting op (extra) BVOD-impressies.
Bronze-pakket VRT-leefwerelden: € 215.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 720 GRP t.w.v. € 215.000 op te nemen in Pijler 2 (leefwerelden).
 • VRT MAX: mogelijkheid om in 2022 en 2023 impressies te kopen aan 28% korting op de geldende tarieven.

D. Keuzemogelijkheden sponsorpakketten 2022 (12 maanden)

Platinum-pakket: € 840.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 3.420 GRP te verdelen over Pijler 1 (2.820 GRP in programmasponsoring en -trailering) en Pijler 2 (600 GRP in leefwerelden).
 • VRT MAX: mogelijkheid om in 2022 impressies te kopen aan 32% korting op de geldende tarieven.
Gold-pakket: € 645.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 2.490 GRP te verdelen over Pijler 1 (1.990 GRP in programmasponsoring en -trailering) en Pijler 2 (500 GRP in leefwerelden).
 • VRT MAX: mogelijkheid om in 2022 impressies te kopen aan 28% korting op de geldende tarieven.
Silver-pakket: € 430.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 1.575 GRP in Pijler 1 (1.575 GRP in programmasponsoring en -trailering) of Pijlers 1 (1.075 GRP in programmasponsoring en -trailering) en 2 (500 GRP in leefwerelden).
 • VRT MAX: mogelijkheid om in 2022 impressies te kopen aan 26% korting op de geldende tarieven.
Bronze-pakket: € 215.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 730 GRP op te nemen in Pijler 1 (programmasponsoring en -trailering).
 • VRT MAX: mogelijkheid om in 2022 impressies te kopen aan 24% korting op de geldende tarieven.
Bronze-pakket leefwerelden: € 215.000 (excl. btw) op jaarbasis
 • 650 GRP op te nemen in Pijler 2 (leefwerelden).
 • VRT MAX: mogelijkheid om in 2022 impressies te kopen aan 24% korting op de geldende tarieven.

E. Inschrijvingsprocedure

Inschrijvingsperiode

 

 • Van 9 september 2021 om 16:00u t.e.m. 15 september om 23:59 u.
 
Hoe geldig inschrijven?

 

 • Via var.be vanaf 9 september 2021 om 16:00u t.e.m. 15 september om 23:59 u.
 • De inschrijving is slechts ontvankelijk indien verstuurd tussen hoger vermelde tijdstippen. Datum/tijdstip van elektronische ontvangst geldt als bewijs.
 • In geval van betwisting van tijdige inschrijving heeft de inschrijver het recht om met alle middelen te bewijzen dat zijn kandidaatstelling verstuurd was binnen de inschrijvingsperiode. Indien Var dit bewijs aanvaardbaar vindt wordt de inschrijving als ontvankelijk gekwalificeerd.

F. Procedure invulling sponsorpakketten

Afsluiten inschrijvingen


Na afsluiting van de inschrijvingsperiode worden alle geldige inschrijvingen in 2 jarige en 1-jarige inschrijvingen verdeeld, en daarbij ingedeeld in de vier pakketcategorieën Platinum, Gold, Silver en Bronze.


Algemene voorrangsorde

 

Right of first refusal:

 • De bestaande partners 2020-2021 die voor 2 jaar hun zelfde pakket verlengen hebben voorrang op alle andere inschrijvingen .
 • 2-jarige inschrijvingen van nieuwe partners hebben voorrang op 1-jarige inschrijvingen van bestaande en nieuwe partners.

Voorrangsorde tussen de categorieën

 

De inschrijvers van pakket categorie Platinum hebben voorrang op die van pakketcategorie Gold, die van pakketcategorie Gold op die van Silver, die van pakketcategorie Silver op die van Bronze.


Volgorde van toewijzing binnen een categorie

 

(1) Binnen de vier pakketcategorieën hebben de bestaande partners 2020-2021 een right of first refusal indien ze voor 2022-2023 opnieuw inschrijven voor 100% dezelfde pakketcategorie en kunnen ze hun programma’s/uurslots meenemen naar de periode 2022-2023.

(2) Indien bestaande partners inschrijven voor 2022-2023, en dit voor een grotere pakketcategorie, maar daar niet geplaatst kunnen worden, behouden ze hun bestaand pakket 2020-2021 voor 2022-2023.

(3) Na de al dan niet uitoefening van de right(s) of first refusal wordt de voorrangsorde van de overige kandidaten bepaald op basis van:

 1. de totale budgetgrootte van de inschrijving op jaarbasis (hoogste heeft voorrang)
 2. bij ex aequo: de inschrijvingsdatum (niet het tijdstip)
 3. een lottrekking, indien meerdere kandidaten aan dezelfde hoger vermelde criteria voldoen, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, en rekening houdend met het gegeven dat het tv-plafond in de VRT-beheersovereenkomst vastgelegd, niet mag worden overschreden.

(4) Indien er bij de inschrijvingsperiode niet genoeg kandidaten zijn om het totale aanbod in te vullen, zal Var na afronding van de boven beschreven procedure het niet-verkochte aanbod geheel vrij, los van bestaande pakketcategorieën of pijlers, vanaf 1 oktober 2021 verder op de markt brengen.

 

Invulling


Eenmaal de voorrangsorde van toewijzing opgesteld is, start de eigenlijke invulling van de 2 pijlers op basis van:

Programmasponsoring & trailering (Pijler 1):

 • De invulling van de sponsoring van Een- en/of Canvas-programma’s gebeurt aan de hand van een basisschema. Dat schema geeft een algemeen overzicht van programmagenres en timeslots op weekbasis en hun respectievelijke trailering. Specifieke programmatitels zijn in dit stadium onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Een gekozen programmagenre of concrete programma-titel heeft voorrang op de keuze van timeslot en/of uitzending.
 • De keuze gebeurt op basis van dubbele billboarding met exclusiviteit per sector.

Sponsoring van de VRT-leefwerelden (Pijler 2):

 • De invulling van deze categorie gebeurt aan de hand van een overzicht met verschillende leefwerelden met oplijsting en beschrijving van de verschillende events en sportuitzendingen.
 • De keuze gebeurt op basis van dubbele billboarding met exclusiviteit per sector.

Voorrang invulling

 

(1) De invulling van de 2 pijlers en VRT MAX gebeurt in deze volgorde van categorieën:

 • Platinum 2 jaar
 • Gold 2 jaar
 • Platinum 1 jaar
 • Gold 1 jaar
 • Silver 2 jaar
 • Bronze 2 jaar
 • Silver 1 jaar
 • Bronze 1 jaar

(2) Alle partners die hun pakket voor 2 jaar behouden, krijgen het voorrecht om hun programmakeuze te herbevestigen en bij te sturen waar gewenst.

(3) Alle andere partners binnen dezelfde categorie/jaar krijgen een voorstel van pakket op maat (op basis van gewenste context en periode voor zover beschikbaarheden). Zij krijgen de mogelijkheid dit voorstel te verfijnen op basis van een lijst met extra beschikbare programma’s. Gedurende het jaar krijgt de klant op vaste momenten de kans om het pakket te optimaliseren.

(4) Aan bestaande partners die hetzelfde pakket behouden maar naar een 1-jarig contract overgaan, zal bij inschrijving worden gevraagd om 25% van hun GRP’s uit Pijler 1 te schrappen. A-programma’s dienen daarbij prioritair geschrapt. Deze lijst met A-programma’s is opvraagbaar bij Var.

(5) De invulprocedure start op maandag 27 september 2021 en duurt zolang alle nieuwe inschrijvingen zijn behandeld:

 • Nieuwe partners + partners die intekenen voor een hoger pakket krijgen 48 uur de tijd om hun pakket te optimaliseren op basis van de beschikbare programma’s. Binnen deze 48-uur regel geldt het principe first in first served.
 • Na 48 uur wordt de categorie (bijvoorbeeld Platinum 2 Jaar) afgesloten en kunnen partners uit een volgende categorie (Gold 2 jaar), hun keuze verfijnen op basis van de beschikbare programma’s.

G. Sponsormodaliteiten

(1) Dubbele billboarding met exclusiviteit per sector.

(2) Iedere kandidaat-partner dient in te schrijven onder de naam van de rechtspersoon waarbinnen hij opereert.

(3) Alle producten en/of diensten die ressorteren onder deze inschrijvende rechtspersoon komen in aanmerking voor billboarding.

(4) Alle planningen van Eén en Canvas en VRT MAX gebeuren steeds op basis van de beschikbaarheden van  dat moment. Het niet beschikbaar zijn van programma’s/impressies kan geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

(5) Var heeft, op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden het recht een billboard te weigeren om juridische of beleidsmatige redenen (zoals tegenstrijdigheid met imago, waarden en strategie van VRT)

(6) GRP-garantie op doelgroep VVA 18-54 voor live kijken +7.

(7) Partners van pijler 2 hebben de mogelijkheid om voor hun gekozen project ook bijkomend media-aanwezigheid op de andere VRT-platformen aan te kopen. Var heeft ten alle tijden het recht om extra partners voor de leefwerelden te zoeken, daarbij steeds rekening houdend met de sectoriële exclusiviteit.

(8) Ontbindende voorwaarden:

 • Indien er zich wijzigingen voordoen in de beheersovereenkomst of de wetgeving, kan dit aanleiding geven tot het opschorten/ontbinden van het partnership.
 • In dat geval zal dit voor VRT/Var een geval van overmacht uitmaken m.b.t. de vraag tot inschrijving op de Premium Partnerships waardoor de partners aanvaarden dat er hieruit geen enkel recht op schadevergoeding, op welke basis dan ook, kan ontstaan.

9) Specifieke modaliteiten voor de kansspelensector:

 • De pakketten, op uitzondering van impressies op VRT MAX, kunnen door de kansspelensector worden aangekocht voor zover en zolang als toegestaan door de wetgever en in overeenstemming met het door VRT gevoerde beleid. 
 • Er zal voor 2022 en 2023 rekening worden gehouden met een begrenzing van de  inkomsten uit deze sector.
 • Deze sector kan enkel voor 1-jaarcontracten intekenen en is als dusdanig onderhevig aan de voorwaarden van de algemene voorrangsorde.

H. VRT MAX

De Premium Partner heeft, volgens dezelfde voorrangsorde als voor lineaire tv, bij de opening van de planning VRT MAX, de keuze om de impressies als volgt te reserveren:

 • Bij de respectievelijke programma’s die ook op lineaire tv worden gesponsord. 
 • Op VRT MAX, volgens een door de partner te bepalen periode (run of VRT MAX).
 • De reservaties zijn steeds onder voorwaarde van voldoende beschikbare ruimte. Onvoldoende beschikbaarheden geven geen recht op enige vorm van compensatie. 
 • In elk van deze gevallen gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van VRT MAX. Premium Partners met een 2-jarig contract kunnen VRT MAX gedurende de ganse periode aankopen min de respectievelijk korting volgens het gekozen pakket. Voor Premium Partners met een 1-jarig contract gelden deze voorwaarden enkel in 2022.
 • De maximumduur van een video bedraagt 20”. 
 • Indien er door Var in de looptijd van het contract extra aankoopmogelijkheden op VRT MAX aan de markt worden aangeboden, kunnen die ook door de Premium Partners worden geboekt, rekening houdend met de specifieke verkoopmodaliteiten van de extra aankoopmogelijkheden. De partner geniet ook dan van de aankopen min de respectievelijke korting volgens het gekozen pakket. Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

I. Verbintenis en algemene verkoopsvoorwaarden

 • De inschrijving geldt als aanbod van de kandidaat om partner te worden en kan tijdens de procedure niet ingetrokken worden.
 • De algemene verkoopsvoorwaarden van Var zijn van toepassing.

J. Facturatiemodaliteiten

 • Pijler 1: 1/12de van het totaalbedrag per maand.
 • Pijler 2: aan het einde van de maand waarin de actie/het event plaatsvindt.

K. Aanleveren billboards & prerolls

 • Door de partner tijdig volgens afspraken aangeleverd bij Var.
 • Alle specificaties in verband met sponsoring billboards (onder andere juridische voorschriften zoals maximumduur 5 seconden en andere voorschriften van het mediadecreet) moeten worden gerespecteerd.
 • Productie volgens de voorschriften van de technische fiche.

L. Vragen

Contactpersonen bij Var:

 • Rudi Janssens, Chief Customer Officer, rudi@var.be
 • Lore Lenseclaes, Head of Sales Media agencies, lore@var.be
 • Yelle Pypops, Client Service Executive, yelle@var.be
 • Stefanie Van Snick, Head of Sales Directs & New Bizz, stefanie@var.be
 • Of je vertrouwde accountverantwoordelijke