Stefan Delaeter
Stefan Delaeter
Market Intelligence Manager
11/10/2019
Voor 57% van de 18 tot 64-jarige Belgen is radio het laatste medium waarmee ze contact hebben net voor ze de fysieke winkel bereiken. Dat meldt IP Belgium in zijn Life Observer-studie. We delen hieronder 4 bevindingen.

Het onderzoek werd gevoerd in februari 2018 bij een online steekproef van 4.214 respondenten van 18 tot 64 jaar. Het reconstrueert hun vorige dag aan de hand van 54 courante activiteiten: werk, verplaatsingen, aankopen, vrijetijd, maaltijden en mediaconsumptie.

1. Radio en tv zijn meest geconsumeerde media bij 18-64 jarigen.

Van maandag tot en met vrijdag gaat de tijd van de Belg vooral naar drie basisactiviteiten: slapen, werken en eten. Mediaconsumptie is goed voor 45% van de tijdsbesteding.

Bij de 18 tot 64-jarigen vertegenwoordigen radio en tv elk 28% van de tijd gewijd aan media. Internet komt op de derde plaats (16%). Bij de 18 tot 24-jarigen zijn de drie meest geconsumeerde media ook radio, tv en internet. Dat laatste staat voorop, in vergelijking met de totale populatie. Jongeren besteden minder tijd aan lineaire media (radio, tv) en meer aan niet-lineaire media (surfen, muziekstreaming, video on demand, social media).

2. Stijging mediagebruik is niet ten koste van traditionele media.

De Life Observer-studie werd ook in 1998 uitgevoerd. De belangrijkste verschuiving in het leven van de Belgen in de afgelopen twintig jaar is de disruptieve komst van het internet en de sociale netwerken. In 1998 werden surfen en sociale media nog niet bevraagd.

Het onderzoek registreerde in 2018 precies 632 mediaminuten, een forse stijging in vergelijking met 343 mediaminuten die in 1998 gespendeerd werden. Die stijging gaat niet ten koste van de traditionele media, maar van die niet-mediagebonden activiteiten. Belgen brengen minder ‘fysieke’ tijd door met vrienden en familie of buitenshuis. Ons sociale leven is virtueler geworden, o.a. door het stijgend gebruik van chatapps.

3. ‘Radio is the ultimate simultaneous media activity.’

Luisteraars luisteren op weekdagen gemiddeld 194 minuten per dag naar de radio. Het grote voordeel van radio is dat je die activiteit gelijktijdig met tal van andere activiteiten kan doen. Radio past zich ook aan aan het mobiele gebruik. De radioconsumptie valt bijna altijd samen met andere activiteiten: luisteren tijdens de werkuren (45 minuten), verplaatsingen met de auto (32 minuten) en het uitvoeren van dagelijkse taken zoals lichaamsverzorging (8 minuten), eten (16 minuten + 10 minuten voorbereiden) en huishoudelijke taken (18 minuten).

4. Radio is het laatste medium voor de fysieke aankoop

57% van de Belgen heeft naar de radio geluisterd voor ze naar de winkel gingen (courante aankopen voor het huishouden, kleding, meubels, hifi, het afsluiten van een verzekeringscontract of telefoonabonnement, ...). Ze luisteren thuis, op kantoor of in de auto (op weg naar de winkel).

Ook voor 30% van de 18 tot 24-jarigen is radio het laatste medium voor ze naar de winkel gaan. Een laatste tip: 18% van die jongeren streamt muziek net voor ze naar de winkel gaan.

Interesse om je sales te boosten via radio?

Onze matchmakers bespreken graag hoe je radio kan inzetten om je voordeel te halen uit dat laatste contact, om de aankoopkeuze voor je merk te beïnvloeden.