Stefan Delaeter
Stefan Delaeter
Market Intelligence Manager
26/05/2021
De hamvraag die vandaag op de lippen ligt van elke adverteerder: hoe zit het eigenlijk met het radioluisteren in de wagen sinds de pandemie? Met de plotselinge terugval van professionele en privéverplaatsingen, hadden veel waarnemers aangekondigd dat de radioconsumptie zou afnemen. Maar is dat zo?

De CIM-radiobereikstudie die eind april 2021 verscheen, vond plaats van september 2020 tot februari 2021 en verliep dus volledig tijdens de pandemie inclusief de lockdownperiode van november 2020 en weerspiegelt de gevolgen van de pandemie. We kunnen deze onderzoeksgolf vergelijken met de periode november 2019-februari 2020, een periode die nog 100% pre-corona was. Media agency Space vestigt ook de aandacht op de positieve impact van corona op de luisterduur. Wat kunnen we met zekerheid zeggen?

1. Radioluisteren in Vlaanderen is alive & kicking

In Vlaanderen wordt nog altijd even vaak en even lang naar radio geluisterd:

  • Er is een toename in het aantal luisteraars: Er zijn op weekbasis 120.000 luisteraars bijgekomen. In de periode september 2020-februari 2021 luistert 92,8% wekelijks naar de radio.
  • We zien ook een uplift in de luisterduur: die stijgt tot gemiddeld 4u26min per dag of 13 minuten langer dan voor de coronapandemie.

Radio telt dus meer luisteraars én er is een langere connectie met de luisteraars.

2. Waar we naar radio luisteren is lichtjes veranderd

We zien een gedragsverschuiving in waar er naar radio geluisterd wordt:

Het aandeel thuisluisteren stijgt met 9%. Het thuisluisteren dat al het leeuwendeel vertegenwoordigde, is nog toegenomen tijdens de laatste onderzoeksgolf die ook de november-lockdownperiode omvat en vertegenwoordigt nu ruim twee derde van het totale volume. Het luisteren op de werkplek gaat lichtjes achteruit met 6%.

 

Block image

De wagen vertegenwoordigt 13% van de totale luistertijd (ipv 16%). De thuiswerkverplichting heeft een impact gehad op het luistervolume in de auto. De wagen vertegenwoordigt nu 13,1% van de luistertijd (ipv 15,6%) en het luisterbereik in de wagen tijdens de ochtendspits (6-9u) daalt met 9% (van 14,9% naar 13,5%).

3. Radioluisteren via internet is in opmars

We zien tevens een voelbare gedragsverschuiving in via welk platform er naar radio geluisterd wordt:

Het aandeel online in de totale radioconsumptie overschrijdt voor het eerst 20%.

Block image

Ook in de CIM Radio Stream Monitor bereiken de Vlaamse online radiozenders in april 2021 de top met gemiddeld 74,5 miljoen luisterminuten per dag, nadat ook maart 2021 het record al scherper had gesteld.

Globaal zien we dus dat radio een trouwe metgezel blijft van de Vlaming.

Wie een dalend radiovolume tijdens de lockdown verwachtte, had het bij het verkeerde eind. De luisteraars hebben simpelweg hun gewoonten aangepast.

Meer weten?

Interesse in ons vernieuwd aanbodContacteer ons vrijblijvend, onze matchmakers lichten je graag ons aanbod toe.